به چه کسی برنامه نویس می گویند؟
0
به چه کسی برنامه نویس می گویند؟
 شاید ده‌ها بار کلمه برنامه نویسی رو شنیده باشی. توی جمع‌های دوستانه بهت گفته باشن...