برنامه نویسی را از چه سنی می‌توان شروع کرد؟
0
از چه سنی برنامه نویسی را شروع کنم؟
یکی از سوالات مهمی که برای هر فردی (به خصوص والدین)  ایجاد می‌شود این است:...