به چه کسی برنامه نویس می گویند؟
0
به چه کسی برنامه نویس می گویند؟
 شاید ده‌ها بار کلمه برنامه نویسی رو شنیده باشی. توی جمع‌های دوستانه بهت گفته باشن...
دیباگ چیست؟ (آشنایی کامل با دیباگ و debugger)
0
دیباگ چیست؟ (آشنایی کامل با دیباگ و debugger)
در فرآیند توسعه نرم افزارها، همیشه خطاها و یا نقص‌های نرم افزاری دیده می‌شوند که...
برنامه نویسی را از چه سنی می‌توان شروع کرد؟
0
از چه سنی برنامه نویسی را شروع کنم؟
یکی از سوالات مهمی که برای هر فردی (به خصوص والدین)  ایجاد می‌شود این است:...
برنامه نویسی چیست؟
0
برنامه نویسی چیست؟
برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویسی به یک فرآیند تکنولوژیکی برای گفتن اینکه کدام وظایف به...
آیا یادگیری برنامه نویسی نیاز به دانشگاه دارد؟
0
آیا یادگیری برنامه نویسی نیاز به دانشگاه دارد؟
با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، یادگیری مهارت‌های برنامه نویسی به ایده بسیار خوبی برای...