رپیدلرن
آینده فناوری اطلاعات را توسعه می دهد.
4 دوره آموزشی
1204 دانشجو
1 استاد حرفه ای
156 ساعت آموزش
جدیدترین دوره های آموزشی
the latest training courses
مشاهده بیشتر
برنامه نویسی
دوره آموزشی جهش
مدرس آموزش
محمدمهدی احمدی دستجردی
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
3 ساعت
نوع تدریس
استریم و آفلاین
آمـوزش
رایــگان
100%
رضایت
51
دانشجو
مدرس آموزش
محمدمهدی احمدی دستجردی
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
10 ساعت
نوع تدریس
استریم و آفلاین
آمـوزش
رایــگان
100%
رضایت
2567
دانشجو
مدرس آموزش
محمدمهدی احمدی دستجردی
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
110 ساعت
نوع تدریس
استریم و آفلاین
1450000 تومان
100%
رضایت
49
دانشجو
تولیدمحتوا
آموزش جامع فتوشاپ
مدرس آموزش
محمدمهدی احمدی دستجردی
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
90 ساعت
نوع تدریس
استریم و آفلاین
2154000
50%
1077000 تومان
80%
رضایت
96
دانشجو