دوره های آموزشی

دوره آموزشی رایگان فیگما

رایگان
۰۰:۱۰ساعت
۹۴

دوره آموزشی طراحی وب

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵
۰۲:۵۴ساعت
۴۰

دوره آموزشی پیکس آرت

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۴۳ساعت
۲

دوره آموزشی فتوشاپ ۲۰۲۱

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۴.۳
۰۵:۳۹ساعت
۵۴