بلک فرایدی رپیدلرن آغاز شد. تا 25 آذر دوره های آموزشی ما را تا 70 درصد تخفیف فراموش نشدنی ثبت نام کن و یادگیریت رو شروع کن

دوره آموزشی طراحی وب

۵۸۰,۰۰۰ تومان
۵
۰۲:۱۶ساعت
۴۰

دوره آموزشی پیکس آرت

۴۴,۰۰۰ تومان
۰۱:۴۳ساعت
۲

دوره آموزشی فتوشاپ

۴۶۸,۰۰۰ تومان
۴.۳
۰۵:۱۷ساعت
۴۶